Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της IMG COMMUNICATION GROUP, είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας, με σκοπό την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε επιχείρησης.

Η IMG COMMUNICATION GROUP, έχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, διεκδικεί ένα κυρίαρχο ρόλο στο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις πελάτες της να εντοπίζουν τις ανάγκες τους, τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, να κατανοήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η ολοκληρωμένη επικοινωνία και  να τις εντάξουν σε ένα συνολικότερο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Η καταξίωσή μας στο χώρο της επικοινωνίας, έχει οδηγήσει σε ευρύτερες συνεργασίες, στην Ελλάδα και Διεθνώς, έχοντας σαν αποτέλεσμα ένα μεγάλο δίκτυο πελατών.

Η IMG COMMUNICATION GROUP, έχει ως επιδίωξή της την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών, και στόχος της είναι η διατήρηση και αύξηση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πελατών της.

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν σαν επίκεντρο τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης έχοντας ως κατευθυντήριες γραμμές την ποιότητα και το χτίσιμο μιας μακροχρόνιας σχέσης με τους πελάτες μας.

Στην IMG COMMUNICATION GROUP, κάθε πελάτης μας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.

 • Για το σκοπό αυτό, οι εξειδικευμένες ομάδες των επιστημόνων συνεργατών μας, συνεργάζονται στενά για την έρευνα, την ανάλυση των δυνατών και αδυνάτων σημείων, των ευκαιριών, τη διάγνωση και την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων πελατών μας, που παρουσιάζουν διαρκώς ανάγκες για ολοκληρωμένη επικοινωνία. Η συνεργασία του επιστημονικού μας δυναμικού με τους πελάτες μας, αποτελεί τη βάση για την επιτυχία της αποτελεσματικής μας συμβολής προς όφελος των πελατών μας.
 • Για κάθε πακέτο υπηρεσιών μας, δημιουργούνται προτάσεις αφού προηγηθεί σε βάθος μελέτη
 • Η ανάπτυξη και διατήρηση προδιαγραφών ποιότητας στο service, αποτελεί βασική μας φιλοσοφία
 • Μέρος της φιλοσοφίας μας είναι ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μας καθορίζεται από τα πρόσωπα που τις παρέχουν. Ως εκ τούτου ο παράγοντας “συνεργάτης», παίζει σημαντικό ρόλο, και αποτελεί βασική μας διαφοροποίηση
 • Για την IMG COMMUNICATION GROUP η δημιουργία καλών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της αποτελεί σημαντικό ενεργητικό στοιχείο
 • Στρατηγικός στόχος της IMG COMMUNICATION GROUP είναι η επικέντρωση στις σχέσεις με τους πελάτες της και όχι ο προσανατολισμός σε μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες
 • Σεβόμαστε τις απόψεις των πελατών μας, όμως σεβόμενοι την επιστημονική μας ιδιότητα και την ανεξαρτησία της γνώμης μας, διατηρούμε τη δυνατότητα να εκφράζουμε τις απόψεις μας με πίστη, συνέπεια και ορθότητα.
 • Δεν εξαντλούμαστε στο άλλοθι των προτάσεών και των ιδεών μας, αλλά συμβάλλουμε αποφασιστικά στην υλοποίησή τους προς όφελος των πελατών μας.

Το Client Service της IMG COMMUNICATION GROUP, παραμένει πάντα στη διάθεσή σας, για να σας εξυπηρετήσει με μια εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών για:

 • Το ξεκίνημα μιας εποικοδομητικής συνεργασίας, μέσω του στρατηγικού συμβούλου που διαχειρίζεται την εταιρεία σας.
 • Εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες, εξατομικευμένες απόλυτα στις ανάγκες της δική σας επιχείρησης και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου σας.
 • Προγραμματισμένη ανάπτυξη και αναδιάρθρωση επιχειρηματικών λειτουργιών της εταιρείας σας.
 • Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και του budget της εταιρείας σας.
 • Συνολική αντιμετώπιση των αναγκών σας με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών marketing, διαφήμισης και επικοινωνίας.
 • Άμεση και συνεπή υποστήριξη με ένα team ειδικών συμβούλων.