Πελατολόγιο

Στο Πελατολόγιο της IMG COMMUNICATION συμπεριλαμβάνονται πολλά επώνυμα Brands της ελληνικής αγοράς και μεγάλες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται: