Οι Άνθρωποί μας

Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της IMG COMMUNICATION GROUP, καθώς και το δημιουργικό της τμήμα, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο στη λειτουργία της.

Η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού μας, είναι καθημερινός  στόχος μας, κι ολοκληρώνεται μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των διεθνών δρώμενων στο χώρο του marketing, της διαφήμισης και της επικοινωνίας.

Βασισμένοι στην εμπειρία και την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών μας, είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε μεγάλης επιχείρησης.

Η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών της αγοράς από τα στελέχη μας, επιτρέπουν την προσαρμογή των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με  τις  σύγχρονες  ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Θέλοντας να συμβάλλουμε στην  ανάπτυξη του κλάδου,  συμμετέχουμε σε κάθε σύνδεσμο που αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες μας,  σε συνέδρια και συνδράμουμε έρευνες  που γίνονται για λογαριασμό οργανισμών ή για λογαριασμό φορέων του ακαδημαϊκού χώρου.

Έτσι στελεχώνοντας μια ισχυρή εταιρεία, μ’ ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, μπορούμε να παρέχουμε:

Σε κάθε επιχείρηση το δικό της στρατηγικό σύμβουλο, που θα την ενημερώσει για όλες τις νέες μας υπηρεσίες, που θα προτείνει τις κατάλληλες υπηρεσίες, προτάσεις και λύσεις επικοινωνίας, θα προσφέρει υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιμετώπιση στις ανάγκες της και θα διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πριν, καθόλη τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της συνεργασίας.

IMG Group