Οι Υπηρεσίες μας

Συσκευασία
Το εργαλείο πώλησης για πολλά προϊόντα. Δημιουργήσαμε ξεχωριστό τμήμα, που μελετά τη λειτουργικότητα, την εργονομία, χωρίς να θυσιάζει φαντασία και δημιουργικότητα.
Event Planning

Οργάνωση και διεξαγωγή φεστιβάλ, συνεδρίων, εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων, κατασκευές σκηνικών, ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού.

Digital Campaign

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Digital Marketing & Digital Campaign και δυνατότητα προβολής σε Google, Facebook και άλλα Social Media. Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαδικτυακών εφαρμογών, web design, web development, mobile applications.

Web Design–Web Development

Λαμβάνοντας υπόψη μας νέες τεχνικές δυνατότητες και μεταβλητές, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του web, δημιουργήσαμε ειδικά τμήματα, στα οποία συνεργάζονται άριστα συνεργάτες του δημιουργικού, marketers, web designer’s και web developer’s.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Μελέτες

Business Plan – Marketing Plan, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικές μελέτες, φοροτεχνικές υπηρεσίες, δημιουργία φακέλων ΕΣΠΑ.

Communication Strategy

Η IMG COMMUNICATION GROUP εκπονεί και υλοποιεί projects στα πλαίσια ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία συντάσσεται σε συνεργασία με τη διοίκηση κάθε επιχείρησης. Με βάση την παραπάνω ανάλυση καθορίζονται από κοινού τα απαραίτητα projects που θα καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης και επιλύουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά προβλήματα.

Στόχος μας, η αποτελεσματική προβολή προϊόντων & υπηρεσιών, με το κατάλληλο μήνυμα στα πλαίσια μιας σαφούς δημιουργικής και επικοινωνιακής στρατηγικής, με concept, που θα αγγίζουν την καρδιά του κοινού – στόχου, αυξάνοντας την εικόνα και την αξία τίτλων, προϊόντων και επιχειρήσεων.

PR & Publicity – Promotion - Direct Marketing

Στην IMG COMMUNICATION GROUP, γνωρίζοντας τη σημαντικότητα των δημοσίων σχέσεων, για προϊόντα και εταιρείες δημιουργήσαμε ξεχωριστό τμήμα με ειδικούς συνεργάτες. Κατανοώντας επίσης τις ιδιαίτερες ανάγκες φορέων και δημοσίων οργανισμών, στελεχώσαμε ξεχωριστά τμήματα.

Επιπλέον εξειδικευόμαστε στο σχεδιασμό και υλοποίηση Προωθητικών Ενεργειών με ευρηματικότητα, καινοτομία, νέες ιδέες και προτάσεις καθώς και ενεργειών Direct Marketing για άμεση προσέγγιση του κοινού στόχου, που αυξάνουν τις πωλήσεις.

Printing Services

Offset εκτυπώσεις, εταιρική ταυτότητα, εταιρικοί κατάλογοι, επαγγελματικές κάρτες, εκδόσεις βιβλίων, αφίσες, flyer, banner, αυτοκόλλητα, 3M, μεταξοτυπίας, ψηφιακές εκτυπώσεις σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Εταιρική Ταυτότητα

Έχοντας υπόψη μας, το πόσο σημαντική είναι η δημιουργία εικόνας για προϊόντα – υπηρεσίες και επιχειρήσεις, διαθέτουμε ξεχωριστό τμήμα που μελετά και δημιουργεί ή επανασχεδιάζει την εταιρική ταυτότητα.

Research

Ποιοτικές και Ποσοτικές Έρευνες αγοραστικής συμπεριφοράς – στάσης Καταναλωτών – μετρήσεις, Έρευνες Αγοράς, κ.α.

Production

Για μας δεν είναι απλά μια τεχνική διαδικασία, αλλά ευκαιρία να αναδείξουμε ευρηματικότητα, δημιουργικότητα, λειτουργικότητα και άρτιο αποτέλεσμα.

Η IMG COMMUNICATION GROUP αξιοποιώντας τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις  και τη χρήση των διαθέσιμων μέσων και innovation platforms, με ένα team εξειδικευμένων συνεργατών μπορεί να υλοποιήσει και την πιο αποτελεσματική Τηλεοπτική Παραγωγή, TV Spot’s, Radio Spot’s κ.α.

Construction

Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εκθεσιακά περίπτερα, ειδικές κατασκευές.